INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Informacje

 

 

Startujemy z drugą z 5 promocji jubileuszowych

całkowicie za darmo

Wystarczy zadzwonić do Nas i zarezerwować miejsce

*promocja trwa od 26 lipca do 8 sierpnia 2021r.

Tel. 884-826-220

 

 
 
 
 

Regulamin i RODO

Regulamin i RODO

Regulamin gabinetu fizjoterapeutycznego – Fi-Able Kamila Włodarczyk

 

1. Podstawy prawne funkcjonowania

Prywatny gabinet fizjoterapeutyczny działa w ramach firmy Fi-Able Kamila Włodarczyk z siedzibą przy ul. Św. Barbary 2/1C, 97-400 Bełchatów.

 

2. Cele i podstawowe zadania

Firma Fi-Able Kamila Włodarczyk jest prywatnym gabinetem rehabilitacji, którego celem jest udzielanie świadczeń fizjoterapeutycznych , doskonalenie zawodowe personelu oraz dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

 

3. Przebieg procesu udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych

Pacjent zgłaszający się do gabinetu fizjoterapeutycznego zobowiązany jest do wypełnienia Karty Pacjenta, przedstawienia aktualnego stanu zdrowia oraz okazania posiadanej dokumentacji medycznej.

Fizjoterapeuta na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub przeprowadzonego wywiadu, badania Pacjenta, wypełnionej Karty Pacjenta, a także na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii. Fizjoterapeuta ma prawo wymagać od Pacjenta przeprowadzenia dodatkowych badań lub odmówić wykonania zabiegu.

Decyzję o liczbie zabiegów, czasie ich trwania oraz kolejności podejmuje lekarz zlecający, a jeśli nie ma konkretnych zaleceń, bądź Pacjent nie dysponuje zleceniem lekarskim, decyduje o nich Fizjoterapeuta. Fizjoterapeuta może również dokonać zmian w programie zabiegów dla danego Pacjenta, przy czym o wszelkich zmianach szczegółowo informuje Pacjenta.

W przypadku braku zlecenia lekarskiego zabiegi mogą zostać wykonane wyłącznie po uprzednim podpisaniu przez Pacjenta (opiekuna prawnego) zgody na terapię. Pacjent podpisujący zgodę deklaruje pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów. Zgoda Pacjenta uzasadnia przyjęcie przez niego pełnej odpowiedzialności za stan swojego zdrowia i przeprowadzone zabiegi oraz ich wszelkie następstwa.

Rejestracja Pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie pod numerem tel.: 884-826-220,
z wyznaczeniem uzgodnionych z pacjentem dnia i godziny realizacji wizyty fizjoterapeutycznej.

Istnieje możliwość odwołania lub przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i uprzedzeniu o zmianie co najmniej  w terminie 1 dzień roboczy przed planowanym zabiegiem. W przypadku wizyt poniedziałkowych – odwołanie wizyty powinno nastąpić do poprzedzającego piątku. W przypadku wizyt następujących po dniach wolnych/świętach odwołanie wizyty powinno nastąpić do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień świąteczny. Te same zasady dotyczą odwołania wizyty przez Fizjoterapeutę z przyczyn leżących po stronie firmy Fi-Able Kamila Włodarczyk.

W przypadku odwołania wizyty w tym samym dniu, na który była zaplanowana lub w dniu wolnym od pracy poprzedzającym termin wizyty, Pacjent zobowiązany jest opłacić równowartość ceny odwołanej wizyty. W przypadku odwołania wizyty przez Fizjoterapeutę z przyczyn leżących po stronie firmy Fi-Able Kamila Włodarczyk na tych samych zasadach, zostanie ustalony z Pacjentem nowy termin, w którym może on odbyć wizytę.

Spóźnienie na umówioną godzinę może spowodować skrócenie czasu zabiegu, bądź jego odwołanie.

Opłata za wizyty ustalana jest w zależności od rodzaju wykonanego zabiegu i dokonywana jest gotówką, formami bezgotówkowymi lub przelewem.

W uzasadnionych przypadkach świadczenia będą udzielane w domu Pacjenta.

Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00-20:00.  Firma Fi-Able Kamila Włodarczyk zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy oraz wyznaczenia dodatkowych dni wolnych. Pacjenci będą informowani o zmianach ze stosownym wyprzedzeniem. Istnieje możliwość skorzystania z wizyt pilnych poza godzinami otwarcia gabinetu, które mają w cenę wizyty doliczoną dodatkową dopłatę. W dniach roboczych w wysokości 50% ceny pojedynczej wizyty kompleksowej. W weekendy i święta 100% ceny pojedynczej wizyty kompleksowej.

4. Prowadzenie dokumentacji medycznej

Firma Fi-Able Kamila Włodarczyk prowadzi dokumentację świadczeń fizjoterapeutycznych oraz zapewnia ochronę danych osobowych  zawartych w tej dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO).

5. Prawa i obowiązki Pacjenta

W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych Pacjent ma prawo do:

  • świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
  • rzetelnej informacji o stanie swojego zdrowia,
  • pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
  • pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia,
  • pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.

Do obowiązków Pacjenta należy:

  • zapoznanie się z regulaminem gabinetu,
  • zapoznanie się z regulaminem gabinetu, wypełnienie i podpisanie Karty Pacjenta oraz zwartych tam oświadczeń, przedstawienie aktualnego stanu zdrowia oraz okazanie posiadanej dokumentacji medycznej oraz skierowania na zabiegi, jeśli takie posiada,
  • informowanie Fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,
  • przestrzeganie zaleceń Fizjoterapeuty dotyczących terapii, natychmiastowe telefoniczne lub osobiste zgłaszanie Fizjoterapeucie wszelkich dolegliwości i bólu pojawiających się podczas i po zabiegu,
  • zgłaszanie się na zabiegi w stroju sportowym, umożliwiającym łatwy dostęp do leczonych części ciała.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016r.

RODO

 

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO):

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Fi-Able Kamila Włodarczyk z siedzibą przy ul. Św. Barbary 2/1C, 97-400 Bełchatów.

2) Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, dane wrażliwe dotyczące Państwa stanu zdrowia, informacje i inne dane w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczeń fizjoterapeutycznych są przetwarzane na potrzeby realizacji usług fizjoterapeutycznych, szkoleniowych, sprzedaży produktów lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

3) Jednostką upoważnioną do wglądu do Państwa danych osobowych będą pracownicy/stażyści firmy Fi-Able Kamila Włodarczyk w zakresie realizacji usług fizjoterapeutycznych, jak również Biuro Rachunkowe Agio s.c. Ul. Św. Biskupa Stanisława 4, 97-400 Bełchatów w zakresie niezbędnym do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.

 

4) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych przepisami prawa.

 

5) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

6) Okres przechowywania Państwa danych osobowych oraz Państwa dokumentacji medycznej, księgowej i podatkowej będzie wynosił trzy lata od zakończenia postępowania fizjoterapeutycznego.

 

7) firma Fi-Able Kamila Włodarczyk umożliwia kontakt za pomocą telefonu: 884-826-220,  
e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod adresem: ul. Św. Barbary 2/1C, 97-400 Bełchatów.

Więcej w tej kategorii: « Cennik Galeria »